Demo account aanvragen

Overtuigd? Bestel nu!


Bijkomende informatie


De toepassing is een bijzonder nuttig instrument voor de cijferberoepen omdat zij voor gebruiksgemak en tijdswinst zorgt in de opvolging van de voordelen alle aard die verbonden zijn met het wagenpark van verschillende vennootschappen, ook voor de volgende jaren.

De toepassing wordt regelmatig bijgewerkt naar aanleiding van nieuwe wetgeving en nieuwe versies van informatie van de FOD Financiën (bij voorbeeld: Brochure “Nieuwe berekeningsregels” en FAQ). Nuttige suggesties van gebruikers kunnen binnen de week worden verwerkt in de toepassing.

De beoogde wagens zijn: personenauto's, auto's voor dubbel gebruik, minibussen en de bij DIV tot de categorie “lichte vrachtwagens” gehomologeerde voertuigen, maar die op fiscaal vlak en in het bijzonder voor de verkeersbelasting worden aangemerkt als personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus.
Version française

Autofisc

Online company car cost calculator

Demo


Om deze demo account te kunnen testen dient u rechts op deze pagina een account aan te vragen.

U zal vervolgens een email ontvangen met een link naar de account.

Opgelet: In deze account kunt u slechts voor één wagen de gegevens ingeven om daarna de fiche te kunnen genereren.


 

Wat is Autofisc?


Autofisc is een toepassing om het wettelijk bepaalde forfaitaire bedrag van het voordeel alle aard voor privégebruik van een firmawagen vanaf kalenderjaar 2012 te berekenen volgens de regels die gelden vanaf 1/1/2012(*). De berekening van kalenderjaar 2012 laat bovendien toe om de vergelijking te maken met het vroegere systeem, van toepassing op kalenderjaar 2011.

Het afdrukbare rapport is een overzichtelijke samenvatting van alle nuttige gegevens voor een bepaalde bestuurder van een bepaalde wagen van een bepaalde vennootschap voor een ononderbroken bepaalde termijn binnen het kalenderjaar, gevolgd door het berekende voordeel, bijkomende informatie vennootschapsbelasting voor hetzelfde kalenderjaar en details inzake de berekening van het voordeel.

De toepassing laat toe om voor een onbeperkt aantal vennootschappen, een onbeperkt aantal rapporten te genereren. Een scan van de factuur van de wagen kan elektronisch bij het rapport worden gevoegd. Die rapporten worden de daarop volgende jaren automatisch bijgewerkt, zodat enkel nog de situatie omtrent het einde van het gebruik moet worden beoordeeld.

(*) De toepassing vormt geen basis voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing.

 

 

Troeven en kenmerken


Een PROFESSIONEEL, GEBRUIKSVRIENDELIJK EN GOEDKOOP instrument voor de berekening van het voordeel van alle aard voor personenwagens:

 • ontwikkeld door en voor boekhouders/accountants
 • permanente aanpassing aan de nieuwe regels
 • zeer beperkte kostprijs voor de software
 • gigantische tijdswinst
 • handig rapport van één bladzijde voor uw werkdossier (zie voorbeeld)
 • de BTW-factuur wordt automatisch opgestuurd na betaling
 • overal raadpleegbaar (internet toegang vereist)
 • gegevens blijven online bewaard
 • automatische overdracht gegevens naar volgende jaren
 • toevoegen en bewaren van documenten bij uw rapporten

Details van het rapport
 • berekening van het percentage ingevolge CO2-uitstoot en brandstoftype
 • opdeling per maand van het voordeel
 • het rapport houdt rekening met het minimumvoordeel
 • berekening correctie verworpen uitgaven in de vennootschapsbelasting
 • berekening van ingebruik en uitgebruik van de wagen
 • berekening op maandelijkse basis waardevermindering van 6%
 • waardevolle steun bij fiscale controles
 • bekijk of download onderstaande voorbeeld

AutoFisc dossier: Een voorbeeld